Gun Bernes and Keni Ren presented for AnimalSense in workshop Betesdrift och digitala lösningar – stängsling och övervakning on 15 Januari 2019.

Plats: Universitetsklubben, Linköpings Universitet, Olaus Magnus väg 29,
Tid: Tisdag den 15 januari 2019, kl 10 – 15 med kaffe från 9.30

Syfte:
Ökade kunskaper om
• de kommersiella lösningar som redan finns, t ex GPS
• forsknings- och innovationsprojekt som pågår eller är på gång
• gällande och kommande djurskyddslagstiftning/förordning
• var det saknas kunskap och var man kan komplettera varandra för att komma snabbare framåt utan dubbelarbete

Program:
• Välkommen!
• Vilka är här?
• Krav på system? Gemensam listning
• Vilka system finns idag och hur uppfyller de kraven? Korta presentationer från deltagarna.
• Nya eller förbättrade system – hur kommer vi dit? Möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte?
Avbrott för lunch och avslutning med kaffe.

Arrangörer: Landsbygdsnätverket (EIP-Agri), 4D4F, Linköpings Universitet, Naturbetesköttsprojektet i Östergötland, Inno4Grass och SLU.2019-01-16Previous Post: 10th International Livestock Environment SymposiumNext Post: Workshop in SLU with Alnarp